Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring NabestaandenBox B.V.

13 november 2020

Privacy :

Uw privacy is voor NabestaandenBox B.V. van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op per mail met: info@nabestaandenbox.nl

Afhandelen bestelling :
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten.

Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken voor de afhandeling van uw bestelling samen met een aantal bedrijven, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen om de bestelling te controleren. Het gaat hier uitsluitend om naam en emailadres.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna.

Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren.

Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking en verwerking persoonsgegevens
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, zullen wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde commercieel aan andere bedrijven of instellingen ter beschikking stellen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn, zoals boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

 

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt en op basis van uw klikgedrag onze site verder verbeteren en optimaliseren. 

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan wellicht niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen.

Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.

Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

– het laten corrigeren van fouten

– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

– intrekken van toestemming

– een bepaalde verwerking beperken

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar support@nabestaandenbox.nl.

Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
NabestaandenBox B.V.
van Linschotenlaan 417
1212 DW Hilversum  

E-mailadres: info@nabestaandenbox.nl
KvK
nummer: 80575692

Schuiven naar boven